Cart

Sale
康軒國中-新命題焦點-數學(6) 適用國中三下

康軒國中 新命題焦點講義 數學(6) 國中三年級下

NT$175NT$250

重點完整歸納 — 統整課本概念,好讀好理解

試題難易適中 — 鋪排循序漸進,輕鬆掌握必考題

會考樹非選模擬演練 — 評分指引提點作答要領,有效提升表達力

康軒國中 新命題焦點講義 數學(6) 適用國中三下

重點完整歸納 — 統整課本概念,好讀好理解

試題難易適中 — 鋪排循序漸進,輕鬆掌握必考題

會考樹非選模擬演練 — 評分指引提點作答要領,有效提升表達力

康軒國中-新命題焦點-數學(6) 適用國中三下

康軒國中-新命題焦點-數學(6) 適用國中三下

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “康軒國中 新命題焦點講義 數學(6) 國中三年級下”