Cart

Sale
康軒國中-新命題焦點-數學4 國中二年級(下)

康軒國中 新命題焦點講義 數學(4) 國中二年級(下)

NT$182NT$260

重點完整歸納 — 統整課本概念,好讀好理解

試題難易適中 — 鋪排循序漸進,輕鬆掌握必考題

會考樹非選模擬演練 — 評分指引提點作答要領,有效提升表達力

 

康軒國中 新命題焦點 數學(4) 國中二年級(下)

重點完整歸納 — 統整課本概念,好讀好理解

試題難易適中 — 鋪排循序漸進,輕鬆掌握必考題

會考樹非選模擬演練 — 評分指引提點作答要領,有效提升表達力

康軒國中-新命題焦點-數學4 國中二年級(下)

康軒國中-新命題焦點-數學4 國中二年級(下)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “康軒國中 新命題焦點講義 數學(4) 國中二年級(下)”