Cart

Sale
奇鼎(翰版)-課堂精華集-歷史(6) 適用國三下

奇鼎國中 課堂精華集 (翰版) 歷史6 國中三年級(下)

NT$78NT$130

  • 重點整理

「 配合版本圖表呈現」

  • 隨堂小試

「 即時驗收小節觀念」

  • 圖表填空

「 加深課程核心印象」

  • 題型多元

「 題目練習豐富完整」

奇鼎國中 課堂精華集 (翰版) 歷史6 國中三年級(下)

  • 重點整理

「 配合版本圖表呈現」

  • 隨堂小試

「 即時驗收小節觀念」

  • 圖表填空

「 加深課程核心印象」

  • 題型多元

「 題目練習豐富完整」

奇鼎(翰版)-課堂精華集-歷史(6) 適用國三下

奇鼎(翰版)-課堂精華集-歷史(6) 適用國三下

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “奇鼎國中 課堂精華集 (翰版) 歷史6 國中三年級(下)”