Cart

Sale
奇鼎(康版)-課堂精華集-地理4 國中二年級(下)

奇鼎國中(康版) 課堂精華集講義 地理4 國中二年級(下)

NT$84NT$140

  • 彩色印刷

「 閱讀地圖超清晰」

  • 重點整理

「 配合版本統整歸納」

  • 填圖練習

「加強演練熟記位置 」

  • 試題評量

「題目多元創新豐富 」

奇鼎(康版)-課堂精華集-地理4 國中二年級(下)

  • 彩色印刷

「 閱讀地圖超清晰」

  • 重點整理

「 配合版本統整歸納」

  • 填圖練習

「加強演練熟記位置 」

  • 試題評量

「題目多元創新豐富 」

奇鼎(康版)-課堂精華集-地理4 國中二年級(下)

奇鼎(康版)-課堂精華集-地理4 國中二年級(下)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “奇鼎國中(康版) 課堂精華集講義 地理4 國中二年級(下)”